این فروشگاه متعلق به آقای محمد سعیدی مهر دارای پروانه کسب به کد شناسه صنفی 0400022250
و کد رسته صنفی 523851 و عضو اتحادیه طلا و جواهر میباشد.
محصولات معاملاتی عبارت است از : گرم طلای کار شده ی 18 و 24 اعیار


telegram