1- کلیه فعالیت های زرسکه براساس قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران میباشد.

2- هنگام تحویل کالا در محل ارایه کارت ملی الزامی میباشد.

3- زرسکه میتواند کلیه موضوعات مشکوک و اطلاعات مربوط به اشخاص مظنون به سوء استفاده از سیستم را به مقامات انتظامی و قضایی اعلام دارد تا تحت پیگیری قانونی قرار گیرند.

4- در صورت بروز مشکل در پردازش نهایی سبد خرید مانند اتمام موجودی کالا یا انصراف مشتری مبلغ پرداخت شده طی 24 الی 48 سات کاری به حساب مشتری واریز خواهد شد .

5- کالا طی 24 تا 48 ساعت تحویل خریدار میشود .

6- ماده 5 قانون الکترونیک : هرگونه تغییر در تولید،ارسال،دریافت،ذخیره و یا پردازش داده پیام با توافق و قرارداد خاص فیمابین طرفین معتبر است.telegram